loader img
Top
reditelka@msvsestary.cz  736 754 897 www.msvsestary.cz

Kontakty

Mateřská škola Slunečnice, Všestary

příspěvková organizace


Pankrácká 73, 251 63 Všestary

IČO: 70995991

RED_IZO: 600051897

IZO MŠ: 107516314

IZO ŠJ: 113800649

ID DS: 4s9xui3

www.msvsestary.cz

Bankovní účty

MŠ 428668319/0800

ŠJ   3916146329/0800

Zřizovatel

Obec Všestary

Jaroslava Baťchy 141, 251 63 Všestary

www.obec-vsestary.cz

Statutární zástupce, ředitelka:

Bc. Ivana Hrbková

+420 736 754 897

reditelka@msvsestary.cz

Provozní doba MŠ

PO - PÁ 7:00 - 17:00 hod.

Stravovna

vedoucí ŠJ, hlavní kuchařka: Světlana Fečíková

kuchařka: Alena Kodadová

+420 732 575 915

stravovna@msvsestary.cz

Motýlci

učitelé: Kateřina Pěnkavová, Majka Marcínová

asistent pedagoga: Jana Duchková

provozní: Jana Kůrková, Jana Pačesová

+420 603 385 344

motylci@msvsestary.cz

Berušky

učitelé: Kateřina Vycpálek, Bc.Ivana Hrbková

asistent pedagoga: Martina Brabcová

provozní: Jana Kůrková, Jana Pačesová

+420 604 127 265

berusky@msvsestary.cz

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce

středa 17:00 - 18:00 hod.

Konzultaci je nutné si předem domluvit:
e-mail: reditelka@msvsestary.cz
mobil: +420 736 754 897
osobně

Plavání

 • Od 03/2021 10 lekcí pro předškoláky
 • bližší informace sdělíme s dostatečným předstihem

Stravování

Platby stravného

Poplatek za stravu zahrnuje oběd, 2 svačiny a denní pitný režim:

  děti 3-6 let (nar. od 1. 9. 2013) hradí: 43,- Kč / den
 • dopolední svačina: 9,- Kč
 • oběd: 23,- Kč
 • odpolední svačina: 9,- Kč
 • pitný režim: 2,- Kč
  děti starší 6ti let (nar. do 31. 8. 2013) hradí: 45,- Kč / den
 • dopolední svačina: 9,- Kč
 • oběd: 25,- Kč
 • odpolední svačina: 9,- Kč
 • pitný režim: 2,- Kč
  Platby za měsíční stravné se hradí bezhotovostně na účet ŠJ 3916146329/0800 a jsou splatné do 15. dne následujícího měsíce (např. za září do 15. října).
 • variabilní symbol = číslo měsíce, za který je stravné hrazeno
 • zpráva pro příjemce = jméno dítěte

U nově nastupujících dětí hradí rodiče na účet ŠJ kauci 1.000,- Kč pod var.s. 1000 (ostatní viz výše) nejpozději do 15.9.2020.

Kauce bude navrácena při ukončení docházky dítěte do MŠ.

Omlouvání dětí

 • každý den do 7:30 hod. přes aplikaci "Naše MŠ"
 • odpolední svačina
 • jde-li dítě po obědě plánovaně, lze odhlásit při příchodu do MŠ u učitelek do 8:15 hod., rozhodnutí nelze změnit
 • jde-li dítě po obědě neplánovaně, svačinu nelze odhlásit

Dítě lze omluvit i osobně, telefonicky (sms), e-mailem:

 • BERUŠKY: 604 127 265; berusky@msvsestary.cz
 • MOTÝLCI: 603 385 344; motylci@msvsestary.cz
V případě náhlé nepřítomnosti dítěte, si rodiče mohou vyzvednout stravu do přinesených vlastních čistých nádob v 11:30 hod. přímo v kuchyni (tuto skutečnost je nutné nahlásit do 11:00 hod.vedoucí stravovny na stravovna@msvsestary.cz nebo na mob. 732 575 915).

Strava pro nepřítomné dítě se vydává pouze 1.den nepřítomnosti.

Projeví-li se nemoc dítěte během pobytu v MŠ, budou rodiče vyzváni, aby si své dítě ihned vyzvedli a zajistili mu zdravotní péči.

Způsob omlouvání je vždy jednotlivě projednán s rodiči, společně na zahajovací schůzce a je celoročně vyvěšen na nástěnce.

V případě, že zákonný zástupce opakovaně (2 měsíce po sobě) neuhradí úplatu za vzdělávání dítěte v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu dle školního řádu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, může ředitelka rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

Rodiče mají odpovědnost za pozorné sledování nástěnek a zpráv na stránkách mateřské školy.

Denní program v MŠ

7:00 - 8:00
příchod dětí Berušek do MŠ
7:00 - 8:15
příchod dětí Motýlků do MŠ
7:00 - 9:20
spontánní a zájmové hry dle výběru dětí
výchovné vzdělávací činnosti dle třídního plánu (ranní kruh, prolínání TV, HV, VV, PČ daným tématem, individuální práce s jednotlivci či skupinou dětí)
hygiena, dopolední svačina, hygiena
9:30 - 11:30
pobyt venku - spontánní činnosti a aktivity
11:45 - 12:15
hygiena, oběd, hygiena
12:15 - 12:45
odchod dětí po obědě
12:45 - 14:15
odpočinek (mladší děti), klidové činnosti, četba, poslech, vyprávění
12:45 - 13:30
odpočinek (starší děti), klidové činnosti, četba, poslech, vyprávění
13:30 - 14:15
výchovně vzdělávací činnosti, individuální práce s předškoláky
14:15 - 14:45
hygiena, odpolední svačina, hygiena
14:45 - 17:00
volné zájmové a pohybové činnosti, spontánní hra
odchod dětí z MŠ
Denní program je pouze orientační, vše přizpůsobujeme základním potřebám a zájmům dětí.

K zajištění pitného režimu mají děti v průběhu dne k dispozici vodu, čaj a mléko.

Příchod a odchod dětí

Rodiče mohou přivádět děti do 8:15 hod. (Berušky do 8:00 hod.) a vyzvedávat po obědě od 12:15 do 12:45 hod (Motýlci do 12:30 hod.) nebo odpoledne od 14:45 do 17:00 hod.

Pozdější příchody lze v naléhavých případech domluvit individuálně a stejně tak vyzvedávání dětí mimo uvedené časy.

S sebou do MŠ

VŠE PODEPSANÉ!!!

 • bačkůrky (ne pantofle či "kroksy"!!!)
 • ​nově příchozí plastový či plechový hrnek
 • pyžamko
 • ​v sáčku může být hřeben
 • holinky (kromě zimního období)

Náhradní oblečení

 • slipy/kalhotky
 • ponožky
 • trička
 • punčocháče, legíny
 • tepláky

Zájmové kroužky v MŠ 2020/2021

Hokus Pokus

Keramika

Sporťáček

pavilon BERUŠEK:
BERUŠKY čtvrtek 14:15 - 15:00 hod.
MOTÝLCI čtvrtek 15:00 - 15:45 hod.

Přijímací řízení do MŠ

Přijímací řízení do ZŠ