loader img
Top
reditelka@msvsestary.cz  736 754 897 www.msvsestary.cz

Kontakty

Mateřská škola Slunečnice, Všestary

Pankrácká 73, 251 63 Všestary

IČO: 70995991

RED_IZO: 600051897

ID DS: 4s9xui3

www.msvsestary.cz

Bankovní účty

MŠ 428668319/0800

ŠJ   3916146329/0800

Zřizovatel

Obec Všestary

Jaroslava Baťchy 141, 251 63 Všestary

www.obec-vsestary.cz

Statutární zástupce, ředitelka:

Bc. Ivana Hrbková

+420 736 754 897

reditelka@msvsestary.cz

Provozní doba MŠ

PO - PÁ 7,00 - 17,00 hod.

Stravovna

hlavní kuchařka: Světlana Fečíková

kuchařka: Alena Kodadová

+420 732 575 915

stravovna@msvsestary.cz

Motýlci

učitelé: Kateřina Vycpálek, Kateřina Pěnkavová

asistent pedagoga: Jana Duchková

provozní: Jana Kůrková

+420 603 385 344

motylci@msvsestary.cz

Berušky

učitelé: Bc. Ivana Hrbková, Marie Kovaříková

asistent pedagoga: Jitka Mondscheinová

provozní: Martina Vadlejchová

+420 604 127 265

berusky@msvsestary.cz

Plavání

Další kurz proběhne v novém školním roce 2020/2021

Stravování

Platby stravného

Poplatek za stravu zahrnuje oběd, 2 svačiny a denní pitný režim:

  děti 3-6 let (nar. od 1. 9. 2013) hradí: 43,- Kč / den
 • dopolední svačina: 9,- Kč
 • oběd: 23,- Kč
 • odpolední svačina: 9,- Kč
 • pitný režim: 2,- Kč
  děti starší 6ti let (nar. do 31. 8. 2013) hradí: 45,- Kč / den
 • dopolední svačina: 9,- Kč
 • oběd: 25,- Kč
 • odpolední svačina: 9,- Kč
 • pitný režim: 2,- Kč
  Platby za měsíční stravné se hradí bezhotovostně na účet ŠJ 3916146329/0800 a jsou splatné do 15. dne následujícího měsíce (např. za září do 15. října).
 • variabilní symbol = číslo měsíce, za který je stravné hrazeno
 • zpráva pro příjemce = jméno dítěte
 • specifický symbol = přidělené číslo dítěte

U nově nastupujících dětí hradí rodiče na účet ŠJ kauci 1.000,- Kč pod var.s. 1000 (ostatní viz výše) nejpozději do 30.9.2019.

Kauce bude navrácena při ukončení docházky dítěte do MŠ.

Omlouvání dětí

každý den do 7:30 hod. přes aplikaci "Naše MŠ" - povinné pro děti v posledním roce předškolní docházky

Dítě lze omluvit i osobně, telefonicky (sms), e-mailem:

 • BERUŠKY: 604 127 265; berusky@msvsestary.cz
 • MOTÝLCI: 603 385 344; motylci@msvsestary.cz
V případě náhlé nepřítomnosti dítěte, si rodiče mohou vyzvednout stravu do přinesených vlastních čistých nádob v 11,30 hod. přímo v kuchyni (tuto skutečnost je nutné nahlásit do 11:00 hod.vedoucí stravovny na stravovna@msvsestary.cz nebo na mob. 732 575 915).

Strava pro nepřítomné dítě se vydává pouze 1.den nepřítomnosti.

Projeví-li se nemoc dítěte během pobytu v MŠ, budou rodiče vyzváni, aby si své dítě ihned vyzvedli a zajistili mu zdravotní péči.

Způsob omlouvání je vždy jednotlivě projednán s rodiči, společně na zahajovací schůzce a je celoročně vyvěšen na nástěnce.

V případě, že zákonný zástupce opakovaně (2 měsíce po sobě) neuhradí úplatu za vzdělávání dítěte v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu dle školního řádu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, může ředitelka rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

Rodiče mají odpovědnost za pozorné sledování nástěnek a zpráv na stránkách mateřské školy.

Denní program v MŠ

7:00 - 8:00
příchod dětí Berušek do MŠ
7:00 - 8:30
příchod dětí Motýlků do MŠ
7:30
přechod dětí do kmenového pavilonu
7:00 - 9:20
spontánní a zájmové hry dle výběru dětí
výchovné vzdělávací činnosti dle třídního plánu (ranní kruh, prolínání TV, HV, VV, PČ daným tématem, individuální práce s jednotlivci či skupinou dětí)
hygiena, dopolední svačina, hygiena
9:30 - 11:30
pobyt venku - spontánní činnosti a aktivity
11:45 - 12:15
hygiena, oběd, hygiena
12:15 - 12:45
odchod dětí po obědě
12:15 - 14:15
odpočinek mladší děti, spánek dle individuálních potřeb dětí
klidové činnosti - četba, poslech, vyprávění
12:15 - 13:00
odpočinek předškoláci
13:00 - 14:15
předškoláci výchovně vzdělávací činnosti, individuální práce
14:15 - 14:30
hygiena, odpolední svačina, hygiena
14:30 - 17:00
volné zájmové a pohybové činnosti, spontánní hra
odchod dětí z MŠ
Denní program je pouze orientační, vše přizpůsobujeme základním potřebám a zájmům dětí.

K zajištění pitného režimu mají děti v průběhu dne k dispozici vodu a čaj.

Příchod a odchod dětí

Rodiče mohou přivádět děti do 8:30 hod. (Berušky do 8:00 hod.) a vyzvedávat po obědě od 12:15 do 12:45 hod (Motýlci do 12:30 hod.) nebo odpoledne od 14:45 do 17:00 hod.

Pozdější příchody lze v naléhavých případech domluvit individuálně a stejně tak vyzvedávání dětí mimo uvedené časy.

S sebou do školky

VŠE PODEPSANÉ!!!

 • bačkůrky (ne pantofle či "kroksy"!!!)
 • ​nově příchozí plastový hrnek
 • pyžamko (event. plyšáka)
 • ​v sáčku může být hřeben
 • pláštěnka
 • holinky (kromě zimního období)

Náhradní oblečení

 • slipy/kalhotky
 • ponožky
 • tričko
 • punčocháče, legíny
 • tepláky

Zájmové kroužky v MŠ

Kroužky šk.rok 2019/2020 - II.pololetí


Pondělí - Motýlci

KERAMIKA

Provoz MŠ po dobu trvání kroužku končí u Motýlků v 17,00 hod.


Úterý - Berušky

HOKUS-POKUS


Čtvrtek - pavilon Berušek

SPORŤÁČEK

Provoz MŠ po dobu trvání kroužku končí u Berušek v 17,00 hod.

Přijímací řízení do mateřské školy

Elektronický předzápis

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz
stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní:
www.elektronickypredzapis.cz/materska-skola/slunecnice-vsestary

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a v den řádného zápisu přijďte s vytisknutou žádostí, vyjádřením lékaře, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem totožnosti do mateřské školy.

Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, a tím, že si také můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější a mnohem rychlejší.

Předzápis bude spuštěn v pondělí od 18.03.2020 do 30.4.2020

Prosíme, rezervujte si v předzápise čas vlastního zápisu, který se uskuteční 06.05.2020, aby byl zápis plynulý a nemuseli jste eventuálně dlouho čekat.

img

Přijímací řízení do Základní školy

Zápisy do prvních tříd

Zápisy k povinné školní docházce budou probíhat od 1. do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Termín zápisu stanoví ředitel školy. MŠMT doporučuje upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (například prostřednictvím datové schránky, emailu s elektronickým podpisem),případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Podrobné informace k zápisům najdete zde
DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU